• +06 48 37 39 32
  • info@deanderefysio.nl

Voor het maken van een afspraak:

Ben ik telefonisch bereikbaar op: 06-48373932

Tijdens werkzaamheden neem ik de telefoon niet op om zodoende de begeleidingen ongestoord te kunnen uitvoeren.
Spreek dan alstublieft uw bericht, naam en telefoon nummer in, zodat ik u terug kan bellen voor overleg of voor het maken van een afspraak.
U kunt ook een e-mail bericht sturen naar: arjan@deanderefysio.nl

de ANDERE fysio, ZelfZorg praktijk voor fysiotherapie, is gevestigd op:
Raaigras 1, 3902AT Veenendaal

openingstijden:
Vanwege de locatie van de praktijk, kan ik ruime openingstijden hanteren. Indien noodzakelijk kan hier soms ook nog van afgeweken worden
Ik ben voor u beschikbaar op:

Dinsdag van 07:00 tot 21:00
Woensdag van 07:00 tot 09:00
Woensdag van 16:00 tot 21:00
Donderdag van 07:00 tot 09:00
Vrijdag van 07:00 tot 21:00
Zaterdag van 08:00 tot 12:00

verwijzingen:
Fysiotherapie is tegenwoordig DIRECT TOEGANKELIJK.
Dit wil zeggen dat u zonder verwijzing van een arts een fysiotherapeut kunt raadplegen.
De huisarts blijft echter wel een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg. Hiervoor zal de fysiotherapeut de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst.
Indien u zonder verwijzing bij de fysiotherapeut komt dient de therapeut u eerst te screenen. Hij inventariseert de hulpvraag en bekijkt en bepaalt, of er een therapeutische indicatie is en of er geen contra indicaties bestaan. Dit alles kost u echter wel één behandeling.
Indien u wel een verwijzing van de (huis)arts heeft, heeft uw arts de hulpvraag al gesteld , zodat u in dit geval één behandeling meer heeft en dat is voor de meeste mensen een voordeel aangezien men vaak een gelimiteerd aantal behandelingen heeft in het aanvullende pakket.

U heeft WEL een verwijzing van uw arts nodig als u aan huis, of eventueel op uw werkplek behandeld wilt worden. Het toepassen van veilig lichaamsgebruik zult u moeten leren uitvoeren tijdens de voor u belastende handelingen of werksituaties. Het is hierom zinvol dat we dit samen doornemen op juist die plekken waar bij u de klachten naar voren komen en dat is vaak thuis of op een werkplek. Zo kan het instellen van een kantoor werkplek zinvol zijn bij rug-, nek, of arm klachten indien U merkt dat de klachten regelmatig tijdens beeldschermwerk naar voren komen. Verder kan het zinvol zijn om u te laten zien dat u ook op een veilige manier uw kindje uit een box, maxi cosi of bedje kunt halen, als blijkt dat u hierbij last van uw rug, nek of arm krijgt als u dit op uw eigen manier doet. Rug- en nek klachten nemen vaak toe tijdens het zitten op het werk, thuis of in de auto. Dit wordt vaak veroorzaakt doordat de rug hierbij minder goed ondersteund wordt , waardoor de rug eerder doorbuigt, wat weer voor de klachten verantwoordelijk is. Adviezen over de specifieke zithouding kan hierbij zinvol zijn evenals het uitproberen van verschillende zitsteuntjes. Problemen met bukken, voorover gebogen werken een met tillen komt veel voor bij rug en nek klachten. Dit op een veilige manier leren uitvoeren op uw werkplek heeft voor u veelmeer zin en toegevoegde waarde, dan dit gekunsteld te doen in de fitness of in de behandel kamer.

Mijn advies naar u toe, is om uw(huis)arts een verwijzing te vragen, zodat hij direct op de hoogte is van uw wensen en toestemt om juist ook één of meerdere keren samen te trainen, juist op die locatie waar u uw klachten ervaart, op uw werkplek of bij u thuis.

vergoedingen:
De kosten voor fysiotherapie worden tegenwoordig alleen nog maar vanuit de BASIS verzekering vergoed voor jongeren onder de 18 jaar of als er sprake is van een chronische indicatie, en dan alleen nog vanaf de 21 ste behandeling. U dient dus AANVULLEND verzekerd zijn om fysiotherapie vergoed te krijgen. Hoeveel er vergoed wordt, is weer afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten. Raadpleeg uw polis om te zien voor hoeveel behandelingen of voor welk bedrag u verzekerd bent en/of vanaf welk moment u behandelingen zelf moet gaan betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie betreffende uw eigen verzekering en de betreffende voorwaarden ten aanzien van fysiotherapie.
Doordat ik als fysiotherapeut, BIG geregistreerd ben(BIG -nummer:99033088004) en geregistreerd sta in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie(onder nummer 62039), mag ik contracten afsluiten met de zorgverzekeraars. Ik ben bezig om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Dit houdt in dat ik dan direct kan declareren bij deze zorgverzekeraars, zodat u hiervoor geen nota ontvangt.

Indien u een restitutiepolis heeft of indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik (nog)geen contract mee heb kunnen afsluiten, dan krijgt u wel zelf de rekening toegestuurd en dient u zelf voor de betaling, van de aan u verleende diensten, te zorgen. U kunt deze nota hierna bij uw eigen zorgverzekeraar indienen die de kosten dan volledig of voor het grootste gedeelte aan u terug betaald.
Indien u geen- of een beperkte- aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten, of indien u hulpmiddelen heeft gehuurd of heeft aangeschaft, dan krijgt u ook de rekening toegestuurd en dient u zelf ook weer voor de betaling, van de aan u verleende diensten en hulpmiddelen, te zorgen, als die niet door een zorgverzekering gedekt zijn.

Ten alle tijden blijft u verantwoordelijk om de nota’s binnen vijftien dagen na de factuurdatum te voldoen. Blijft de betaling binnen de gestelde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de zestiende dag na de factuur datum. Indien u in verzuim verkeert ben ik gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen, gemoeide kosten komen voor rekening van u.

Onderstaande bedragen (de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg, gehanteerd door de ZelfZorg praktijk voor fysiotherapie) gelden dus alleen als u een restitutie polis heeft ,of indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb kunnen afsluiten, of indien u zelf niet- of onvoldoende aanvullend verzekerd bent en de rekening hierdoor ook zelf dient te betalen.

Consult in de praktijk (code 1000) € 30.00

Langdurig consult(60 minuten, inclusief administratie) €60.00

Consult aan huis of op een werkplek(code 1001) € 45.00

Screening (code 1850)€ 15.00

Eenmalig therapeutisch onderzoek(code 1400) € 60.00

Telefonisch consult(code)€ 15.00

Kort verslag € 25.00

Lang of tijdrovend verslag € 60.00

Niet nagekomen afspraak € 15.00 (Dit kunt u niet verhalen op uw zorg verzekeraar en dient u dus zelf te betalen)

Huur hulpmiddelen (per week) € 5.00

Tijdens de begeleiding kunt u een hulpmiddel uitproberen indien dit voor uw klacht zinvol kan zijn. Dit hulpmiddel dient om overbelasting van de blessure te helpen beperken. Indien blijkt dat u dit hulpmiddel wilt blijven gebruiken om zo extra invloed op uw klachten uit te kunnen oefenen, kunt u het hulpmiddel aanschaffen of kunt u(sommige)hulpmiddelen blijven huren voor € 5.00 per week.

Contact

Raaigras 1, Veenendaal

06 48 37 39 32

info@deanderefysio.nl

info@deanderefysio.nl

Stuur ons een bericht